Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας

Η Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία είναι ο κλάδος της Φυσικοθεραπείας ο οποίος εφαρμόζεται στη νεογνική, βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία από καταρτισμένους φυσικοθεραπευτές μέσω εξειδικευμένων θεραπευτικών μεθόδων.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει η Φυσικοθεραπεία στα παιδιά

-Προωρότητα / Πρώιμη Παρέμβαση
-Καθυστερημένη Κινητική Ανάπτυξη
-Εγκεφαλική Παράλυση
-Μαιευτική Παράλυση
-Μυοπάθειες
-Πλαγιοκεφαλία / Ραιβόκρανο
-Προβλήματα Βάδισης
-Προβλήματα Ισορροπίας και Αστάθειας
-Βλαισοποδία / Ραιβοποδία / Ραιβοϊπποποδία
-Σύνδρομα Με Κινητικές Διαταραχές

-Μυϊκή Ενδυνάμωση
-Σφιχτοί και Δύσκαμπτοι Μύες
-Κολικοί στην περίοδο της βρεφικής ηλικίας
-Καρκίνος και Ογκολογικά Περιστατικά στα αιδιά
-Αναπνευστικές Διαταραχές / Καρδιαγγειακές Παθήσεις
-Μειωμένος Κινητικός Έλεγχος/ Συχνές Πτώσεις /Αισθητηριακές
Διαταραχές
-Καθοδήγηση και Συμβουλευτική Γονέων στην πρόληψη αλλά και
θεραπεία των παιδιών

Οι επαγγελματικοί μας χώροι

Η Φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται στα παιδιά μέσω:

  • Παιγνιώδους τρόπου, ούτως ώστε να δημιουργείται ένα ευχάριστο περιβάλλον που θα επιτρέπει στο παιδί να νιώθει ασφάλεια και να του εμπνέει εμπιστοσύνη έναντι στον θεραπευτή
  • Ειδικών αξιολογητικών εργαλείων και τεστ, θεραπευτικών μεθόδων αλλά και ειδικού εξοπλισμού αναλόγως του προβλήματος και της ηλικίας του παιδιού
  • Δημιουργίας κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας του παιδιού

«Η συνεργασία της οικογένειας, των θεραπευτών και όλης της ιατρικής ομάδας που παρακολουθούν το παιδί είναι υψίστης σημασίας για τη βέλτιστη θεραπευτική απόδοση και επίτευξη των θεραπευτικών στόχων του παιδιού»

Scroll to Top