Τμήμα Νευρολογικής
Αποκατάστασης Ενηλίκων

Το συγκεκριμένο τμήμα αναλαμβάνει την αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων όπως αναπτυξιακές διαταραχές, σύνδρομα, ογκολογικά περιστατικά, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολυνευροπάθειες, νευρομυασθένειες, πάρκινσον, σκλήρυνση κατά πλάκας ή πολλαπλή σκλήρυνση, προβλήματα ισορροπίας, αστάθειας και βάδισης. 

Το πρόγραμμα θεραπείας του κάθε ασθενή σχεδιάζεται μέσω ειδικών αξιολογητικών τεστ (ισορροπίας/δύναμης) αλλά και μέσω ειδικού εξοπλισμού (ανάλυση βάδισης) δίνοντάς μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας για τον κάθε ασθενή. Με τη δημιουργία κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος και το συνδυασμό ειδικών τεχνικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων στόχος μας είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας και η μέγιστη ανεξαρτησία του ατόμου.

Ειδικός εξοπλισμός και θεραπευτικές προσεγγίσεις
που χρησιμοποιούνται

Lite Gait

Ειδικό Σύστημα Ανάρτησης του Ατόμου για Εκπαίδευση

  • Επανεκπαίδευση/ Διόρθωση Βάδισης
  • Ειδικές Ασκήσεις Ισορροπίας

Gait Analysis – (Ανάλυση Βάδισης)

  • Νευροαποκατάσταση NDT-Bobath
  • Otago Exercise Program (Ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ασκήσεων ισορροπίας για πρόληψη πτώσεων)
  • Bowen Technique
  • Ειδικός εξοπλισμός μηχανημάτων όπως διάδρομος βάδισης, ισοκινητικό ποδήλατο, σανίδες και μπάλες ισορροπίας.
Scroll to Top